Opvoedings-Ondersteuning EL PROGRESO STAAT VOOR”

Het doel van de organisatie is om moeilijk bereikbare (Multi probleem) kinderen tot 23 jaar te bereiken en te ondersteunen bij hun participatie in de maatschappij zodat ze zelfstandig kunnen groeien in praktische zaken zoals werk, inkomen, opleiding en een plek om te wonen.

Een belangrijke opgave voor ons als organisatie bij deze groep jongeren is, werken aan preventie om hun huidige situatie te verbeteren.

Ouders in hun kracht zetten door Opvoedingsvaardigheden aan te leren.


Voor wie?

Doelgroep: Begeleid Wonen / Richting Zelfstandigheid

  • Jongeren tussen de 16 en 23 jaar (Kamer training)
  • IQ vanaf 75
  • Jongeren bedreigd in ontwikkeling door ontwikkelingsstoornissen, traumatische ervaringen en/of een disbalans tussen draagkracht en draaglast bij de opvoeders
  • Verplicht school/werk

Contra-indicaties:

  • Op de voorgrond staande verslavingsproblematiek
  • Op de voorgrond staande psychiatrische aandoeningen waar behandeling voorliggend is