Ktc El Progreso

”KTC EL PROGRESO STAAT VOOR”

Het doel van de organisatie is om moeilijk bereikbare (Multi probleem) jongeren tussen de 16 en 23 jaar te bereiken en te ondersteunen bij hun participatie in de maatschappij zodat ze zelfstandig kunnen groeien in praktische zaken zoals  werk, inkomen, opleiding en een plek om te wonen.

Een belangrijke opgave voor ons als organisatie bij deze groep jongeren is, werken aan preventie om hun huidige situatie te verbeteren.