Voor wie?

Doelgroep:

  • Jongeren tussen de 16 en 23 jaar (Begeleid Wonen Richting Zelfstandigheid)
  • IQ vanaf 75
  • Jongeren bedreigd in ontwikkeling door ontwikkelingsstoornissen, traumatische ervaringen en/of een disbalans tussen draagkracht en draaglast bij de opvoeders
  • Verplicht school/werk

Contra-indicaties:

  • Op de voorgrond staande verslavingsproblematiek
  • Op de voorgrond staande psychiatrische aandoeningen waar behandeling voorliggend is