Onze Visie

Door de ontwikkeling van kaders die aansluiten op de maatschappij kunnen op individuele basis haalbare doelstelling geïdentificeerd worden voor een jongere met als eindresultaat zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Het begeleidingsplan wordt voortdurend bijgehouden waardoor de voortgang en ontwikkeling meetbaar wordt voor zowel de jongere als ook de betrokken instanties. De begeleiding neemt geleidelijk af nadat de jongere zelfstandigheid heeft bereikt. Dit maakt het een justificeexrbaar investering voor de gemeente waardoor er een stabiele in en uitstroom van jongeren ontstaat. 

De groei in aantal begeleide groepen zal geleidelijk gaan en is sterk afhankelijk van beschikbare geschikte jeugdhulpverleners om de kwaliteit van de begeleiding te garanderen. Een nauwe betrokkenheid van de lokale arbeidsmarkt, hobby- en sportclubs en onderwijsinstellingen bij de KTC versnelt de ontwikkeling van de jongeren en draag bij aan de bekendheid van het werk als jeugdhulpverleners. 

Onze Missie

Wij zijn gedreven jeugdhulpverleners, die door het bieden van specialistische, individuele hulp jongeren kunnen leren dat hun talenten, kracht en waarde te ontwikkelen, zodat ze een stabiele zelfstandige volwassenen kunnen worden.

Er worden duidelijk kaders aangereikt bij elk activiteit in het dagelijks leven, zoals: je kamer netjes houden, een lekkere maaltijd op tafel te zetten, de financiën op orde houden, werk vinden waar je plezier in beleeft, sociale contacten kiezen die je zullen ondersteunen in het behalen van je persoonlijke doelstellingen, studeren en je talenten leren ontwikkelen.

De duur en de soort begeleiding wordt bepaald op individuele basis en er wordt samengewerkt met instanties op het gebied van onderwijs, sociaal maatschappelijk werk, gemeentes en met zorginstellingen om haalbare doelstellingen te formuleren c.q ontwikkelingen te realiseren.