Certificering 

SKJ HBO

Het Kwaliteitsregister kader Jeugd is geschreven voor aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming. Professionals die goede ondersteuning bieden en samen met hen de juiste beslissingen nemen op het juiste moment. Betrokken professionals die zelfstandig kunnen handelen, met oog voor de eigen regie van de jeugdige en zijn leefomgeving. In de Jeugd wet is beroepsregistratie geïntroduceerd als een middel om verantwoorde hulp te borgen. In bepaalde situatie es of voor bepaalde werkzaamheden moeten professionals op hbo, hbo-plus, wo en wo-plus niveau geregistreerd zijn. Registratie in het BIG-register (artikel 3 beroepen: artsen, verpleegkundigen, psychotherapeuten, GZ psychologen) of in de te onderscheiden kamers binnen het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) biedt een herkenbaar kwaliteitskeurmerk en erkenning van een niveau van de vakbekwaamheid van professionals.

EVC Nationaal Kenniscentrum

Om de waarde van het Ervaringscertificaat en het Ervaringsprofiel te kunnen garanderen, moeten deze procedures worden afgenomen door een erkend instituut.In 2009 is de landelijke Kwaliteitscode-EVC opgesteld om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de EVC-beoordelingen goed is. EVC Centrum Nederland werkt geheel volgens deze Kwaliteitscode en is daardoor erkend aanbieder van EVC-procedures op zowel MBO- als HBO-niveau.