PRIVACY:  El Progreso hecht veel waarde aan de bescherming van privacy. Wij zorgen voor de identiteit van onze cliënten en onze werknemers. Om deze reden zijn er geen foto’s van cliënten of filmpjes van cliënten van El Progreso op deze site te vinden. Ook alle voorbeelden berusten op algemene beschrijvingen van de begeleiding die zich kunnen voordoen bij een jongere worden door  El Progreso beschermen. Wanneer u een formulier invult, of gegevens achterlaat op onze site, is het belangrijk om te weten dat El Progreso uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt met het doel waarvoor u ze heeft geregistreerd. El Progreso in samenwerking met onze jeugdhulpverleners diensten verlenen, omgaan met privacygevoelige informatie en belast zijn met de zorg voor onze jongeren.

DISCLAIMER : kunt geen informatierechten afleiden op deze website. Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het invullen van de informatie op deze website, aanvaardt  El Progreso geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site.

COPYRIGHT : De informatie op deze site is samengesteld door El Progreso. Dat is het exclusieve recht van de maker van onze werk. Deze informatie kan alleen vrij worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Voor andere doeleinden, of als u hyperlinks naar deze site wilt maken, neemt u contact met ons.