Opvoedings Ondersteuning El Progreso

Gelooft dat met vastberadenheid, Faith and Love de ware identiteit van onze jeugd kan herstellen.El Progreso gelooft in de verbetering van jongeren met een verleden, waarin criminaliteit of een ander sociaal-maatschappelijk probleem een rol heeft gespeeld. Een belangrijke opgave voor ons als organisatie bij deze groep jongeren is werken aan preventie om erger te voorkomen, met als doel schade voor de jongeren en hun omgeving zo klein mogelijk te beperken.

 • De eigenwaarde van jongeren versterken en inzicht geven in (consequenties van) hun gedrag.
 • Ouders in hun krachten begeleiden d.m.v opvoedingsvaardigheden
 • Jongeren helpen om zelf weer vertrouwen in de toekomst en hun ontwikkeling te krijgen door hen te helpen oplossingen te vinden voor praktische hulpvragen (op sociaal gebied, bij werk, scholing en opleiding en met officiële instanties).
 • Jongeren sociale en praktische vaardigheden aanreiken en deze in praktijk laten brengen om hun kansen in de maatschappij te vergroten: binnen de eigen sociale kring (vrienden en familie en op het gebied van school, opleiding en werk).
 • Jongeren hun eigen talenten en kwaliteiten leren ontdekken (wat kan ik goed, wat wil ik graag?).
 • Jongeren eigen keuzes leren maken.
 • Werken vanuit het positieve en oplossingsgericht
 • Verplichte dagbesteding zoals werk/school
 • Jongeren leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag (thuis, op straat, in de pr-groep, op school/werk).
 • Jongeren stimuleren en ondersteunen om een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren.
 • Nazorg van El Progreso vindt het net zo belangrijk als de startperiode. De jongere staat centraal totdat de gestelde doelen daadwerkelijk zijn gehaald. 

Zelfstandigheid Bereiken

Hoe vreemd dit misschien ook klinkt, het begeleiden van een jongere naar zelfstandigheid begint met het stellen van regels. Deze regels zijn voor de jongere de leidraad naar het ontwikkelen van wat hoort en wat niet hoort en deze regels bereiken de jongere ook voor de maatschappij waarin veel regels gelden die ook voor volwassen gehandhaafd blijven. 

Bij het stellen van regels is het belangrijk om ook uit te leggen waarom de regels gesteld worden, alleen op die manier kunnen de regels steeds meer eigen voor de jongeren worden zodat regels veranderen in eigen verantwoordelijkheid. De ene jongere gaat makkelijker af dan de andere en helaas is lang niet iedere jongeren die op eigen benen kan staan hier echt aan toe, maar ook deze groep jongvolwassenen leert dit wel met vallen en opstaan.

Het is erg belangrijk voor deze ontwikkeling dat jongeren zich steeds meer bewust worden van het belang om dingen serieus te nemen. Ze moeten beseffen dat hun toekomst afhankelijk is van hun gedrag, vertrouwen, capaciteit en interesse, uiteraard ook van hun vertrouwen in de begeleiders en hun ouders. Dit zorgt ervoor dat ze zo snel mogelijk zelfstandig kunnen wonen.