Samenwerking en Personeel 

We werken samen met verschillende organisatie o.a: Politie, school, gemeente, werkgevers, woningstichting, Wijkteams, Brijder Stichting, Jeugdzorg Bescherming, Reclassering, en Welzijn organisaties .KTC Bolsward

El Progreso werkt zeer professioneel. De hulpverlener is erg bekwam binnen zijn functie. Hij is er voor de cliënt / ouders en zogenaamde plaatsvervangende ouder die de cliënten het gevoel geven dat ze belangrijk zijn zoals waardering, erkenning en ze de ruimte geven voor zelfontplooiing. 

De hulpverlener zal werken aan de verbetering van de contact met de biologische ouders indien deze van toepassing zijn.