Samenwerking en Personeel 

We werken samen met verschillende organisatie o.a: Politie, school, gemeente, werkgevers, woningstichting, Wijkteams, Brijder Stichting, Jeugdzorg Bescherming, Reclassering, en Welzijn organisaties.

Onze kamer Training Centrum heeft professionele hulpverleners in dienst. Deze hulpverleners zijn met zorg gekozen. Ze zijn er voor de cliënten, de zogenaamde plaatsvervangende ouders die de cliënten het gevoel geven dat ze belangrijk zijn zoals waardering, erkenning en ze de ruimte geven voor zelfontplooiing. 

Ons doelgroep zal werken aan de verbetering van de contact met de biologische ouders indien deze van toepassing zijn.