Professionals

Hoe meer hoe sterker. Een oud gezegde waar wij als  El Progreso veel waarde aan hecht. Dit is de reden waarom we met andere professionals in de hulpverlening samenwerken om onze jeugd de passende hulp te kunnen bieden. Wij slaan de handen ineen om individuele begeleiding te bieden aan jongeren en ouders.

Welke? 

 • Opvoedingsondersteuning 
 • Begeleiden richting school
 • School ondersteuning
 • Individuele aandacht
 • Vrijetijdsbesteding 
 • Optimale samenwerking tussen instanties en professionals
 • Begeleider richting dagbesteding
 • Professionele ambulante hulpverlening 

 

Paco Serrano     

Is een ervaren professionele hulpverlener, die onze doelgroep als geen ander goed kent. Paco Serrano Saavedra is werkzaam geweest sinds 1997 binnen verschillende soorten jeugd instellingen gericht voor jongeren met gedragsproblemen en zeer bekwaamde / gekwalificeerde hulpverlener met veel werkervaring binnen jeugdzorg.

Verschillende soorten problematiek zijn onder andere:  

 • Jongere die in aanraking zijn gekomen met justitie
 • Opvoedingsondersteuning
 • Het voorkomen van recidive                                                    
 • Onhoudbare thuissituatie niet meer aankunnen
 • Gedragsproblemen thuis / school
 • Moeilijk dagbesteding volhouden

Als sociaal pedagogisch hulpverlener helpt Paco Serrano mensen van jong tot jongvolwassenen hun leven weer zelfstandig op te pakken. Als gevolg van bv: een beperking, bepaalde stoornissen, relatie problemen, gezinnen of ontwikkelingsproblemen hebben ze tijdelijk of intensieve professionele hulp nodig.