Over Ons

Ons doelgroep zijn zowel kinderen als jongvolwassenen. Deze doelgroep is ook ruim aanwezig in de maatschappij, dit weten we uit ervaring en ook door de contacten met diverse gemeenten die jongeren bij El Progreso worden aangemeld. Met de hulpverlener wordt voor de jongere en ouders een plan van aanpak op maat opgesteld. Beginpunt is waar de jongeren en ouders nu staan.

En hoe haalbare doelen gerealiseerd kunnen worden?.

De doelstelling is, dat de jongeren en ouders zich kunnen ontplooien en ontwikkelen, zodat zij zich uiteindelijk met elkaar positiever kunnen vinden..Om dit te bereiken werken wij samen met netwerkpartners vanuit verschillende disciplines, zoals leerkrachten, leerplicht, maatschappelijk werk, Jeugdzorg,Welzijnswerker, wijkagenten en huisartsen en psychologen.