Over Ons

Ons doelgroep zijn zowel kinderen als jongvolwassenen. Deze doelgroep is ook ruim aanwezig in de maatschappij, dit weten we uit ervaring en ook door de contacten met diverse gemeenten die jongeren bij ons willen plaatsen. Met een mentor wordt voor de jongeren een plan van aanpak op maat opgesteld. Beginpunt is waar de jongeren nu staan.

En hoe haalbare doelen gerealiseerd kunnen worden?.

De doelstelling is, dat de jongeren zich kunnen ontplooien en ontwikkelen, zodat zij zich uiteindelijk zelfstandig kunnen redden. Om dit te bereiken werken wij samen met netwerkpartners vanuit verschillende disciplines, zoals leerkrachten, leerplicht, maatschappelijk werk, Jeugdzorg,Welzijnswerker, wijkagenten en huisartsen.