Methodisch werken .

Afhankelijk van de hulpvraag van de jongere en ouders stelt de hulpverlener een begeleidingsplan op.Het is belangrijk dat de begeleider systematisch, planmatig en doelgericht werken.

  • Systeem- en Competentiegericht Werken;
  • Oplossingsgericht werken
  • Familie Netwerk Beraad op basis van Eigen Kracht

Communicatieve vaardigheden: De begeleider heeft een groot inlevingsvermogen. Hierdoor weet de mentor een boodschap aan een cliënt op een tactvolle manier over te brengen, zodat deze aansluit op zijn niveau en situatie.

Goed kunnen communiceren  betekent ook goed kunnen luisteren. De begeleider rapporteert objectief en in heldere taal over zijn cliënt aan de directe betrokkenen van de cliënt. De begeleider is in staat om uit te leggen waarom bepaalde opvoedingsmethoden en middelen worden ingezet.

Ondersteuning

El Progreso biedt begeleiding, ondersteuning in de thuissituatie t.b.v. opvoedingsondersteuning. De basis van ons hulpverlening is dat de cliënt zelf verantwoordelijk blijft voor zijn leven en keuzes, maar er zijn uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren met psychiatrische problemen. Deze doelgroep wordt doorverwezen richting GGZ. 

Jongeren willen ondersteuning bij het orde van praktische zaken krijgen. Ze willen werk, een inkomen, een opleiding en een plek om te wonen. Zolang niet voldaan is aan deze behoeften op het niveau van ‘veiligheid en zekerheid’, is een jongere ook niet gemotiveerd tot het ontvangen van hulp.

Andersom werkt wel; als begeleiding en ondersteuning bijdraagt aan behoeftevervulling op dit niveau,accepteren ze dat eerder, mits deze begeleiding ze op een juiste manier benadert.

Piramide / Ontwikkeling