Doelen

  • Het gezin wordt geholpen gebruik te maken van hulpbronnen in hun sociale omgeving
  • Competenties, opvoedingsvaardigheden en probleemoplossend vermogen van ouders worden vergroot
  • Inzicht in en kennis van de problematiek en mogelijkheden zijn toegenomen
  • Relaties en patronen binnen het gezin zijn genormaliseerd/gestabiliseerd
  • Het functioneren van het gezin op de verschillende gezinstaken is verbeterd 
  • Er is sprake van een situatie waarin de kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen

Intensieve individuele/ambulante gezinsbegeleiding/ Opvoedingsondersteuning

Doelgroep

Gezinnen waar sprake is van meervoudige of complexe (gezinnen)problematiek en waarvan minimaal één kind (tijdelijk) opgenomen is in een verblijfswerk vorm; Er zijn problemen met de uitvoering van de gezinstaken en er is sprake van een opvoedingsproblematiek.

De hulpvragen kunnen betrekking hebben op of het gevolg zijn van (de problematiek van) een individueel gezinslid, de onderlinge verhoudingen, communicatie en patronen, of op gebeurtenissen en externe factoren die het gezin functioneren beïnvloeden.

Activiteiten: Methodiek Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)
Functie: Ambulante begeleiding 
Gemiddelde behandelduur: 12 maanden 
Kenmerk: Begeleiding opvoedingsondersteuning